dissabte, 18 d’abril de 2015

L'ORGANITZACIÓ GREMIAL

En la casa-taller vivien els aprenents que començaven a aprendre l'ofici molt joves. A canvi del seu treball (bastant dur, per cert), el mestre els mantenia, però no els pagava sou quan l'aprenent dominava l'ofici, el gremi li feia una prova i, si la superava, passava al grau d'oficial. Aleshores ja podia cobrar un xicotet sou. Amb el pas del temps, si era capaç de fer una obra mestra, el gremi el nomenava mestre i llavors podia establir-se pel seu compte. No obstant, per poder presentar-se a l’examen s’havia de ser aprenent durant tres o quatre anys, segons el gremi, que es podien fer a la mateixa ciutat o a fora, però certificant sempre que s’havia acomplert el temps obligat a la casa d’un altres mestre. La condició d’aprenent estava molt subjectada al mestre en tot: l’ofici, el servei que havia de fer a la casa, i el permís per a eixir-ne.
La formació es verificava a través de la signatura d'un contracte d'aprenentatge, document de naturalesa jurídica on intervenien un mestre que es comprometia a ensenyar i un jove que volia aprendre. Els contractes tenien les següents clàusules: 

Durada: de 4 a 6 anys.
Edat de l'aprenent: 12-14 anys.
Compromisos de l'aprenent:
- Obeir al mestre.
- Acudir a l'obrador tots els dies.
- No absentar-se
- Guardar fidelitat al mestre.
Compromís del mestre:
- Manutenció del deixeble.
- Ensinistrar-ho i ensenyar-li l'ofici.
- Donar-li certa compensació econòmica.
Compromís del pare o tutor:
- Respondre jurídicament dels actes de l'aprenent.
Finalització del contracte:
- En acabar el termini establit.
- Per mort o malaltia d'una de les parts.
- De mutu acord.

L'escala laboral del gremi s'estructurava en tres nivells:

Els mestres. Eren els propietaris del taller i de totes les ferramentes que es feien servir i ocupaven càrrecs directius a la ciutat.
Els oficials. Eren els operaris que treballaven a sou als tallers dels mestres i solien allotjar-se a les cases d’aquests. Els oficials per a passar a ser mestres havien de passar un examen.
Els aprenents. Eren els més joves, aprenien l’ofici i treballaven sense cobrar. Com a contrapartida, eren acollits a casa del mestre que els proporcionava alimentació i dormien al taller.
Les persones que formaven part del mateix gremi tenien unes normes de funcionament (estatuts) on apareixien redactats els seus Drets i Deures També escollien a un sant o una santa perquè fos el seu patró i un dia per a celebrar la seua festa.
Cada gremi tenia un escut on es representava les ferramentes que els feia servir i es col·locava a les portes dels tallers per tal que la gent (que normalment no sabien llegir) els identificassen.
Les organitzacions gremials es subdividien per tal d'especialitzar-se i arribaren a proliferar extraordinàriament. Com que els obradors solien ser molt xicotets, acabaven extenent-se al carrer, la qual cosa provocaven no pocs problemes en el trànsit.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada