dijous, 16 d’abril de 2015

CORREDORSEn aquest carrer estaven els anomenats Corredors de Coll, raó per la qual aquest carrer fou anomenat de Corredors. Els corredors o veuers desempenyaven una activitat que consistia a publicar en veu alta el preu que els licitadors oferien per les coses que se subhastaven en pública almoneda. Existia un altre gremi de corredors que era el vulgarment anomenat d'orella i la missió del qual era la de trobar comprador o venedor. Eixe és el motiu pel qual va haver-hi un altre carrer amb el rètol de Corredors i que avui estaria al principi del carrer Moratín.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada